Елхичка за украса на масата Най-тъжната гледка в първите дни на новата година са захвърлените край кофите за боклук елхички – някои още с остатъци от украсата по клончетата си. Похабената им невинност ме трогва до сълзи, а мисълта колко много млади дръвчета стават жертва на празничните ни желания ме ужасява. Затова от години насам...