Нов живот за разтрошените стъклени чаши „Счупеното носи щастие” казва баба ми всеки път, когато разтребвайки, изтърва някоя чаша или чиния, особено от любимите ми, и кисело изохкам. „О, страхотно!”, казва майка ми, „Какво ще направиш от парчетата?” Три различни реакции на три различни жени. Но и трите сме единодушни  за следното – парченцата  не...