Как да рециклираме найлона, който се трупа в дома ни Зимата се задържа твърде дълго. Нямам предвид астрономическата зима – все пак сме едва в началото на февруари. Но онази другата, която е вледенила дните и нощите ми, която напоява косите и дрехите ми с мирис на мъгла и студ; зимата, в която завинаги губя...