… освен една поставка за цветя Моят голям проблем е, че много рядко изхвърлям. Все намирам оправдание да запазя нещата, които нормалните хора биха запратили в кофата за отпадъци (или в контейнера за рециклиране). Затова и шкафовете в малката ми къщичка се пръскат от какво ли не – счупени порцеланови чашки, капачки от шишенца и...