… въпреки, че за повечето от нас той е зимно удоволствие… Вероятно никога няма да забравя как преди много години с баща ми влязохме в една малка чаепродавница в центъра на София и той поръча да му отсипят от „Магията на южните морета“. Не знам дали там си го забъркваха този чай, или той пристигаше...