Една бърза идея за спасяване на тениска… Моето момченце расте. Вече е момче. Скоро ще бъде голямо момче… И понеже тази промяна се извършва пред очите ми, всекидневно, сякаш не я забелязвам. Откривам я предимно, когато се наложи да отделям отеснелите тениски, oкъселите чорапи и панталони. Да, стряскам се от някоя нова дума в речника...